top of page

'Ik kom van de klei.'

Ik heb mijn praktijk genoemd naar mijn geboortestreek. Het Bildt is een ingepolderd gebied aan de noordkust van Nederland ter hoogte van Leeuwarden. Het is ontstaan door krachten van mens en natuur. Een proces van dichtslibben, het ontstaan van kwelders, het bewerken van het slijk, het zogenaamde “opbilden” en vervolgens de bedijking. Inmiddels bestaat Het Bildt meer dan 500 jaar en wordt de robuuste kleigrond bewoond en bewerkt.

 

Het wapen van Het Bildt toont een afbeelding van ‘aren uit schelpen’, waarvan het blauw de zee vertegenwoordigt en de vruchtbare grond wordt gesymboliseerd  door de aren. Dat spreekt sterk tot mijn verbeelding. Het water van de zee beweegt, draagt, voedt, zoekt en vindt zijn weg en geeft door.

 

Water gedraagt zich dichterlijk, water schept beelden die onophoudelijk en onvermoeibaar  in beweging zijn. Door beweging ontstaat er steeds weer iets nieuws.

Ruimte om te ontdekken, ruimte voor verandering, ruimte om een en ander te laten bezinken, begrenzen of doorbreken. Ruimte voor groei!

 

Ik zie het ontstaan van Het Bildt als metafoor voor hetgeen zich kan voltrekken binnen het beeldende therapieproces. Ook dit proces heeft tijd nodig en er is sprake van wisselwerking tussen de cliënt in omgang met het materiaal en de therapeut.

 

Doelgericht werken aan het in beweging komen van processen die aansluit(en) op de hulpvraag/onderzoeksvraag van de cliënt en/of zijn of haar opvoeders.  

 

In de beeldende therapie gaat het in de eerste plaats om de ervaring in omgang met het materiaal in het hier en nu. De cliënt schept zijn of haar eigen beelden en helpt zichzelf via die weg in beweging te komen. Het kan beleefd worden als zaaien en oogsten in jezelf.

Als een avontuur.

Waar kom jij vandaan?

Wat is jouw oorspronkelijke aarde?

Is dat zand, veen, klei of leem, of is dat rotsgebergte of anders?

Herken je overeenkomstige eigenschappen van je geboortegrond in jezelf

en hoe je in het leven staat? Herken je je eigen geaardheid?

Wat je voelt en denkt 

wat woorden niet kunnen zeggen 

in beeld brengen door 

in omgang met materialen 

vorm te geven  

en tot expressie te komen

bottom of page