top of page
KIES - Kind in Echtscheiding(s) Situatie

KIES op school

Tijdens mijn opleiding voor Beeldende Therapie doorliep ik een stage op een basisschool voor speciaal onderwijs. Daar raakte ik onder de indruk van de mogelijke effecten van een echtscheiding van ouders op een kind. Het heeft ertoe geleid dat ik me voor mijn afstuderen verder ben gaan verdiepen in deze problematiek en ook in het hulpaanbod voor kinderen van gescheiden ouders.

In aansluiting op mijn afstuderen heb ik me toen aangemeld voor de destijds nieuwe training tot KIES-coach.

 

KIES betekent Kind In Echtscheiding Situatie en is een preventief spel- en praatprogramma voor alle kinderen van gescheiden ouders. Of de scheiding lang of kort geleden is, kinderen die er wel of niet last van lijken te hebben, kinderen van wie ouders goed communiceren en kinderen die dat geluk niet hebben. Kinderen met wie het goed gaat en kinderen die het moeilijk hebben. Kinderen voor wie een scheiding totaal onverwacht kwam en zij die het al eerder hebben zien aankomen. Kinderen die wel of niet beide ouders kent. Want een scheiding van ouders is altijd van betekenis in het leven van een kind.

 

KIES biedt kinderen een unieke kans om op een onafhankelijke plek te onderzoeken hoe het is om gescheiden ouders te hebben. Een plek waar je als kind even geen rekening hoeft te houden met je ouders. Bij KIES gaat het om het kind.

 

Met medewerking van de gemeente Zwolle heb ik in 2005 KIES in Zwolle kunnen introduceren. In het kader van ‘Veilig opgroeien in Zwolle Zuid’ (Communities That Care) kon er een pilot worden uitgevoerd op 4 scholen. Daarvoor vond ik Cathy Terlouw een enthousiaste collega KIES – coach. De pilot werd positief ontvangen door zowel kinderen, hun ouders en de scholen.

 

Dat heeft ertoe geleid dat KIES sinds 2006 jaarlijks op 8 basisscholen in Zwolle wordt verzorgd, gefinancierd door gemeente Zwolle en gecoördineerd door de Kern – Dimence.

Dit preventieve spel- en praatprogramma verzorg ik op scholen samen met tekentherapeute Cathy Terlouw en Hanneke van Rossum en Jantine Vermeer, allebei schoolmaatschappelijk werkster en werkzaam bij de Kern.

 

Tijdens 8 bijeenkomsten komen verschillende thema’s aan bod zoals: de scheidingsmelding, de omgangsregeling, het missen van de afwezige ouder, herinneringen, gevoelens en gedachten, vertrouwen, rechten van het kind, wensen, samengestelde gezinnen, stiefouders, hulp vragen, concentratieproblemen op school en omgaan met veranderingen.

 

We maken gebruik van verschillende werkvormen: tekenopdrachten in mappen, werkbladen, stellingen, verhalen, gedichten, metaforen, spel en gesprek.

 

De Intern Begeleider van een school is onze contactpersoon tijdens een KIES-traject. Ouders worden betrokken bij de KIES-groep door middel van twee ouderavonden. Een avond voor de start van de groep en een avond na de afronding.

 

 

 

KIES in mijn praktijk voor ouders en kinderen

Binnen mijn eigen praktijk verzorg ik ook KIES voor kinderen, individueel of in groepjes.

 

Voor ouders die gescheiden zijn verzorg ik cursussen en themabijeenkomsten.

Deze zijn gericht zijn op onderwerpen als verwerking van de scheiding, gescheiden opvoeden en omgang tussen ouders en kinderen binnen een samengesteld gezin. Gescheiden ouders kunnen ook bij mij  terecht voor individuele ondersteuning in omgang met de gevolgen van de scheiding.

 

Een overzicht van mijn aanbod:

 • KIES begeleiding binnen basis en voortgezet onderwijs

 • KIES voor kinderen in het speciaal onderwijs                                                                        

 • KIES voor het jonge kind

 • KIES gescheiden opvoeden

 • KIESbegeleiding in de scheidingspraktijk

 • KIES ‘voor jezelf – voor het individuele kind of kleine groepjes

 • KIES een cursus ‘gescheiden opvoeden'

 • KIES een cursus opvoeden voor samengestelde gezinnen

 

Wat is er bekend over de resultaten / effecten van KIES?

Ed Spruijt, seniordocent/onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht heeft het KIES-programma gevolgd en de effecten gemeten:

 

 1. Kinderen communiceren beter met hun ouders (als KIES-coaches activeren we de kinderen om te benoemen wat ze nodig hebben of wensen, en dit aan ouders te laten weten).

 2. Kinderen ervaren een groter gevoel van welzijn (ruimte om kind te kunnen zijn).

 3. Kinderen begrijpen de scheiding beter (in de groep zijn zij elkaars lotgenoten, kunnen ze steun ontvangen en bieden, en krijgen ze meer zicht op hun eigen situatie en de daarmee gepaard gaande gevoelens en gedachten).

 4. Kinderen weten beter wat te doen als er problemen zijn (kinderen leren steun vragen, hebben zicht op wie ze in vertrouwen kunnen nemen en kunnen hun gevoelens en gedachten beter delen).

 5. Kinderen hebben frequenter contact met de uitwonende ouder (vaker de vader). Kinderen hebben beide ouders nodig in  hun leven. Als ouders samen ouder kunnen blijven geeft dit voor een kind minder aanleiding tot loyaliteitsproblemen.

 

Ed Spruijt heeft daarnaast 5 factoren geformuleerd die bepalend zijn voor het welzijn van kinderen na een echtscheiding:

 

 1. Onderlinge communicatie (daar waar ouders dit goed kunnen, kan een kind weer verder).

 2. Stabiliteit van de verzorgende ouder.

 3. Bijkomende veranderingen (hoe minder, hoe beter).

 4. Financiële achteruitgang.

 5. De band met de uitwonende ouder (en niet de frequentie van het contact).

 

Het NJI heeft KIES opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies. Zie daarvoor de bijlage van het NJI Wegwijzer Kind en Scheiding.

 

Kijk voor meer informatie over KIES: www.kiesvoorhetkind.nl

Like KIES

op Facebook

Wat je voelt en denkt 

wat woorden niet kunnen zeggen 

in beeld brengen door 

in omgang met materialen 

vorm te geven  

en tot expressie te komen

bottom of page