top of page
Joke Wassenaar

Mijn wieg stond in een klein dorp in het hoge noorden van Friesland. Met mijn lagere school om de hoek en mijn middelbare school drie kilometer verderop was mijn wereld klein. De school voor verpleegkundigen volgde, toen nog Mbo-V in Leeuwarden.

 

Mijn wereld werd daarmee groter en er viel heel veel te ontdekken en te leren!

In 1980 had ik mijn diploma in handen en er was volop werk in de gezondheidszorg.

Waar ik wilde werken had ik voor het kiezen en dat heb ik in de 20 jaar die daarop volgden ook gedaan. Het heeft de basis gelegd voor wie ik ben geworden.

 

Verpleegkundige

Ik begon te werken als verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis en vervolgens kreeg ik iedere 3 of 4 jaar weer de kriebels om een nieuwe uitdaging aan te gaan en ik volgde die kriebels… Het heeft ertoe geleid dat ik in verschillende velden van de gezondheidszorg werkzaam ben geweest, zoals de wijkverpleging, verpleeghuis / geriatrie en bij een grote instelling met woonvoorzieningen voor mensen met een lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel (NAH).

 

In die tijd deed de gelegenheid zich voor mee te werken aan de oprichting een aantal begeleid wonen projecten. Geweldig vond ik dat! Mijn loopbaan als verpleegkundige heb ik uiteindelijk afgerond in een centrum voor revalidatie.  

 

Beeldend therapeut

Na mijn jeugd werd mijn wereld groter en volgden levenservaringen die me hebben gevormd tot wie ik nu ben en wat ik doe. Ik wilde me in mijn werk meer kunnen toeleggen op de  ondersteuning en begeleiding van mensen. Ik besloot een studie op te pakken die dat mogelijk zou maken. Toen ik 42 was heb ik het roer omgegooid. Grappig genoeg bracht die keuze mij terug naar Leeuwarden. In 2004 voltooide ik daar de opleiding Creatieve Therapie Beeldend aan de toenmalige CHN, deze school heet nu Stenden Hogeschool.

 

Ik volgde daarmee mijn verlangen om in mijn werk ruimte en aandacht te hebben voor de mens in zijn totaliteit en dat te combineren met creativiteit.

 

Mijn praktijk Het Bildt

Sinds 2005 werk ik in mijn eigen praktijk Het Bildt - praktijk voor beeldende vaktherapie in Zwolle Zuid.Ik werk met cliënten van 4 tot 100 jaar. Het werken met kinderen en jeugd heeft zich gaandeweg de jaren uitgebreid naar werken met volwassenen en gezinnen. Individueel of in groepsverband. Ik ben heel gelukkig met deze ontwikkeling. Daardoor kan ik ook mijzelf blijven ontwikkelen.

Ik ben aangesloten bij 3 beroepsverenigingen en bijbehorende kwaliteitsregisters vanwege de kwaliteitsborging en om de mogelijkheden van vergoeding van de behandelkosten te vergroten. Om aan de kwaliteitseisen te blijven voldoen volg ik onder meer nascholingen, die ik als een waardevolle stimulans ervaar om me te blijven ontwikkelen en ‘bij de tijd te blijven’.

 

Visie

We kunnen psychische, sociale en lichamelijke aspecten bij mensen onderscheiden, maar die zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden. Voor ieder mens betekenen de verschillende aspecten iets anders en de samenhang van deze verschillende aspecten maken ons tot wie we zijn. Het maakt ieder mens uniek!

 

Om behandeling, begeleiding of coaching van mensen tot het gewenste resultaat te kunnen brengen is het daarom nodig om hen in hun totaliteit te ontmoeten en aandacht voor hen te hebben.

 

Als hulpverlener ga ik met hoofd en hart voor de ontmoeting met mijn cliënten in hun totaliteit.

Hun eigen waarden en normen, eigen kracht en mogelijkheden vormen samen het uitgangspunt van mijn ondersteuning in elke  vorm.

 

Therapie gaat over inzichten verwerven. Het uitbreiden van inzichten in omgang met gedachten, gevoelens en gedrag maakt verandering in ons functioneren mogelijk.

Door eigen overtuigingen bij te stellen en het doorbreken van patronen waar dat nodig is.

Zowel in relatie met onszelf als in relatie met de ander.

Dat levert ons ruimte op voor persoonlijke groei!

 

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie. Door niet alleen te denken en te praten maar door ook lichamelijk in beweging te komen. 

In beeld brengen wat je denkt en voelt houdt in dat je door ‘te doen en te voelen’ onderzoekt hoe iets voor je is en hoe je het eigenlijk zou willen.

 

Door aan de slag te gaan met materiaal en iets te maken zet je jezelf letterlijk in beweging. Wat je voelt en denkt, komt via je handen rechtstreeks op papier, of krijgt een ruimtelijke vorm. Er ontstaat een beeld. Iets wat je van binnen naar buiten hebt gebracht wordt voelbaar en tastbaar. Je kunt er naar kijken, je kunt het vasthouden, koesteren of verscheuren. Door deze ontmoeting of confrontatie met jezelf aan te gaan, ontstaat ruimte voor het onderzoeken en erkennen van diezelfde gevoelens en gedachten. Ruimte voor behoeften en verlangens, verwerking en acceptatie, ondersteuning en ontwikkeling. Dat levert inzichten op en daarmee ruimte voor persoonlijke groei!

 

Mijn aanbod is afhankelijk van de hulpvraag en kan structurerend, ontdekkend,  experimenterend, accepterend en inzichtgevend van aard zijn. En waar nodig gericht op vergroting van zelfvertrouwen en eigen kracht.

Wat je voelt en denkt 

wat woorden niet kunnen zeggen 

in beeld brengen door 

in omgang met materialen 

vorm te geven  

en tot expressie te komen

bottom of page