top of page
Voor Volwassenen

Beeldende Therapie helpt bij emotionele problemen, gedragsproblemen, conflictverwerking, werken aan egoversterking en sociaal anders willen functioneren.

 

Problemen uiten zich in:

 • onvoldoende zelfvertrouwen, faalangst

 • sociale geremdheid of gebrek aan assertiviteit

 • wisselende stemmingen, somberheid en depressie

 • problemen met concentratie

 • sterk rationaliseren en perfectionisme

 • spanningsklachten of gevoelens van angst, somberheid, depressie, boosheid

 • agressief en opstandig gedrag

 • moeite hebben met aangeven van eigen grenzen

 • moeite hebben met samenwerken in een werk- of gezinssituatie

 • moeite met acceptatie en of verwerking

 • zich afvragen: wie ben ik en wat wil ik?

 

Reactiepatronen

Vaak is het zo dat we als volwassenen reageren vanuit een reactiepatroon dat we als kind hebben ontwikkeld. Naar aanleiding van ervaringen in onze jeugd. Als kind zijn we er onbewust van overtuigd geraakt  wie we zijn en wat er van ons wordt verwacht.  Omgaan met situaties vanuit gedragspatronen uit onze jeugd, wordt ook wel het coping-mechanisme genoemd.

Dit reactiepatroon kan in de kindertijd functioneel en zelfs van levensbelang zijn geweest. Maar kan het ons bij volwassenheid sterk belemmeren in persoonlijke ontwikkeling, waardoor we niet meer vooruit  komen in het leven.

Beeldende Therapie kan helpen om meer inzicht te krijgen in eigen reactiepatronen om deze vervolgens te kunnen bijstellen, waarmee we functioneler in het hier en nu komen te staan. Meestal omdat de nieuw verworven inzichten ruimte maken voor nieuwe en volwassen overtuigingen.

 

Van overleven naar leven door:

 • te verbeelden wat je niet in woorden kunt uitdrukken

 • uit te drukken wat je voelt

 • inzicht te krijgen in jezelf en je levenservaringen

 • te ontdekken waar je kracht ligt

 • te ervaren hoe je zelf je problemen kunt aanpakken

 • te oefenen met nieuw gedrag en vaardigheden

 

Beeldende Therapie kan steun bieden in omgang met:

 • ziekte of rouw

 • traumatische ervaring

 • eetstoornis

 • alcoholmisbruik, verslavingsgevoeligheid

 • relatie- of gezinsproblematiek

 • persoonlijkheidsproblematiek

 • verstandelijke beperking

 • hoogsensitiviteit

 • ASS

 • PTSS

 • borderline

Wat je voelt en denkt 

wat woorden niet kunnen zeggen 

in beeld brengen door 

in omgang met materialen 

vorm te geven  

en tot expressie te komen

bottom of page