top of page
Wat is Beeldende Therapie?

Beeldende Therapie is een behandelmethode voor mensen met psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen. De therapie kan individueel plaatsvinden, maar er kan ook worden gewerkt in groepen of in zorgsystemen zoals ouder-kind, gezin of relatie.

 

Beeldende Therapie is een ervaringsgerichte therapie, waarbij sprake is van een concreet werkproces en eindresultaat. Problemen worden door beeldend werken ervaren en zichtbaar, en daarmee helder en bespreekbaar. Er wordt gewerkt met beeldende materialen zoals potloden, verf, krijt, hout, klei, stof, speksteen, metaal, water en zand. Hierbij is kunstzinnige aanleg of creativiteit  niet nodig. De therapie sluit aan op het niveau van de cliënt, zijn of haar belevingswereld en omstandigheden.

 

De driehoeksrelatie tussen de cliënt, de beeldende middelen en de therapeut vormen de basis van de therapiesituatie en toont een afspiegeling van hoe iemand in het leven staat.

 

Behandeling is gebaseerd op een veilige en vertrouwelijke relatie met de therapeut, zodat er ruimte is om te spelen, oefenen, genieten en experimenteren. 

In de therapie wordt zichtbaar wat zich afspeelt op het gebied van gevoelens, behoeften, verlangens, plezier, boosheid, angst en verdriet. Emoties worden via het beeldend werken beleefd en door de therapeut geactiveerd of juist begrensd.

 

Mijn aanbod en de daarbij passende interventies, zorgen ervoor dat er een proces in het beeldend werken op gang wordt gebracht, afgestemd op de hulpvraag, leeftijd, levensfase en draagkracht van een cliënt.

Wat je voelt en denkt 

wat woorden niet kunnen zeggen 

in beeld brengen door 

in omgang met materialen 

vorm te geven  

en tot expressie te komen

bottom of page