top of page
Affectregulerende therapie bij kinderen

De reden van aanmelding van een kind voor behandeling en hulp zijn meestal zichtbare emotionele en gedragsproblemen. Het kan zijn dat daar problemen met het reguleren van affecten daarvan de oorzaak zijn. Affecten zijn interne spanningen, niet-zichtbare gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen.

 

Problemen kunnen ontstaan door ontwikkelingsproblemen en traumatische ervaringen. Kinderen en jongeren kunnen daar op verschillende manieren last van hebben en ondersteuning en behandeling kunnen grotere problemen voorkomen:

 

  • bij het reguleren van eigen spanningen

  • in het richten en reguleren van aandacht

  • met het afstemmen op de ander

  • in het opvangen en interpreteren van sociale signalen

  • tijdens samenspelen (o.a. de beurtwisseling)

  • in samenwerken

  • bij het verwoorden van gevoelen

  • bij het reguleren van gevoelens

 

De therapie is gericht op het reguleren van affect, aandacht, gedrag en emoties bij kinderen van 4 t/m 14 jaar met problematische gehechtheid. De therapie bevordert hechtingsgedrag van het kind en vermindert gedrags- en emotionele problemen. Psycho-educatie en opvoedingsondersteuning maken belangrijk deel uit van mijn aanbod in contact met ouders / opvoeders van een kind.

Mijn doel is dat kind en ouders samen weer verder kunnen op eigen kracht. Wanneer kinderen hulp nodig hebben is de vorm en zwaarte van de geboden hulp mede afhankelijk van de draagkracht en mogelijkheden van de ouders van het kind. Hulp op maat bieden, dat heeft mijn volle aandacht. En daarbij niet eerder afronden met coaching, begeleiden of behandelen dan nodig is, maar ook niet langer doorgaan dan nodig.

 

Het kind en zijn opvoeder(s) staan samen centraal in mijn begeleiding en behandeling.

Psycho-educatie en opvoedingsondersteuning voor ouders maken in belangrijk mate deel uit van de begeleiding of behandeling van een kind.

Wat je voelt en denkt 

wat woorden niet kunnen zeggen 

in beeld brengen door 

in omgang met materialen 

vorm te geven  

en tot expressie te komen

bottom of page