top of page
Voor Kinderen

Ook voor kinderen helpt Beeldende Therapie bij emotionele problemen, gedragsproblemen, conflictverwerking, egoversterking en problemen bij sociaal functioneren. Ook in combinatie met hoogsensitiviteit en/of autisme. De reden van aanmelding van een kind voor behandeling en hulp zijn meestal zichtbare emotionele en gedragsproblemen. Het kan zijn dat problemen met het reguleren van affecten daar de oorzaak van zijn.

 

Affecten zijn interne spanningen, niet zichtbare gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Problemen kunnen ontstaan door ontwikkelingsproblemen en ingrijpende gebeurtenissen.

 

Een ingrijpende gebeurtenis

Voorbeelden van ingrijpende gebeurtenissen zijn: echtscheiding van ouders, verhuizing, het overlijden van een familielid, vriend of huisdier. Slachtoffer zijn van seksueel misbruik of het ontdekken van eigen homoseksualiteit. Dat geldt ook voor een confrontatie met een ernstige ziekte, van een kind zelf of van iemand anders, agressie, huiselijk drama, gepest worden op school of het gevoel van falen. Afhankelijk van leeftijd, karakter en kwetsbaarheid reageren kinderen verschillend op zo’n ingrijpende gebeurtenis.

Kinderen reageren verschillend. Het ene kind wordt druk, het andere juist stil. Ook een kind waarmee het goed lijkt te gaan kan worstelen met gevoelens en gedachten en moeite hebben zich te uiten. Wanneer een kind echter gevoelens onderdrukt, kunnen zich later problemen ontwikkelen. Beeldende Therapie kan ondersteuning bieden bij verwerking.

 

Kinderen en jongeren kunnen daar op verschillende manieren last van hebben en ondersteuning en behandeling kan grotere problemen voorkomen:

  • bij het reguleren van eigen spanningen

  • in het richten en reguleren van aandacht

  • met het afstemmen op de ander

  • in het opvangen en interpreteren van sociale signalen

  • tijdens samenspelen (o.a. de beurtwisseling)

  • in samenwerken

  • bij het verwoorden van gevoelens

  • bij het reguleren van gevoelens

 

De therapie is gericht op het reguleren van affect, aandacht, gedrag en emoties. De therapie bevordert hechtingsgedrag van het kind en vermindert gedrags- en emotionele problemen. Psycho-educatie en opvoedingsondersteuning maken een belangrijk deel uit van mijn aanbod in contact met ouders en/of  opvoeders van een kind.

Wat je voelt en denkt 

wat woorden niet kunnen zeggen 

in beeld brengen door 

in omgang met materialen 

vorm te geven  

en tot expressie te komen

bottom of page