top of page
Tekenbewegingsmethode

De tekenbewegingsmethode (TBM) is een vorm van begeleid zelfonderzoek die zowel toepasbaar is binnen een therapeutische setting als in het kader van coaching en procesbegeleiding, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, werk en intermenselijke relaties.

Door het universele karakter kan TBM in steeds wisselende vorm van toepassing zijn, zowel in groepsverband als individueel.

 

Het is een flexibele methode die voor veel doelgroepen kan worden ingezet, zowel voor zieke als gezonde mensen, voor volwassenen, adolescenten en kinderen.

We zetten het in bij traumaverwerking, persoonlijkheidsproblematiek, burn-out, aandachtstraining, omgaan met ziekte en rouw, ontwikkelen van creativiteit, omgaan met relaties en werk.

 

De methode is gericht op het ontwikkelen van inzicht in je eigen functioneren, het verbeteren van levenskwaliteiten en het accepteren van wat niet te veranderen is. Er wordt gebruik gemaakt van beeldend materiaal en beweging om innerlijke processen op gang te brengen. Hierbij spelen het lichaam, emoties, gedachten en beelden een belangrijke rol.

 

De oefeningen zijn gericht op bewustwording van het lichaam en ademhaling, versterking van concentratie en oordeelvrije zelfreflectie, intermenselijke vaardigheden en het hanteren van emoties en crisis.De focus van de oefeningen ligt in het hier en nu.

 

De TBM is gebaseerd op de 10 oervormen: de schaal, de boog, de cirkel, de spiraal, de liggende en de staande lemniscaat, de horizontale- en de verticale lijn, de diagonaal en de zon. Zij vinden hun oorsprong in de natuur als krommen en rechten en zijn herkenbaar in alles om ons heen, enkelvoudig of in samenstelling. Niet alleen het zichtbare, tastbare maar ook abstracties als geluiden, geuren, gevoelens en gedachten zijn te herleiden tot deze vormen.

Oervormen zijn herkenbaar om ons heen  in voorwerpen en de natuur, maar ook in ons eigen lichaam en de manier waarop we ons lichaam in beweging brengen.

Wat is een tekenbeweging?

Beeld je eens in dat je voor een ‘tekenwand’ staat met krijt in je handen en je komt in beweging door het gewicht van je lichaam van het ene been op het andere been te brengen in je eigen ritme.

Terwijl je met je lichaam van links naar rechts blijft bewegen, breng je vervolgens met je handen het krijt naar het papier en zo ontstaat er een beeld van lijnen op papier.

 

Bewegingen veroorzaken gevoelens. Elke lijn is een beweging en roept associaties op: eerst ervaar je niets, dan een beetje, vervolgens krijgt het gevoel meer gestalte en tenslotte kom je bij het onderliggende specifieke gevoel. Al bewegend kun je er verbinding mee maken. Het opnieuw beleven en er iets van verwerken.

Voor meer informatie over TBM verwijs ik naar: www.tekenbeweging.nl en het boek "In Tekenbeweging Zijn" door Lida Floor & Didi Overman. 

Wat je voelt en denkt 

wat woorden niet kunnen zeggen 

in beeld brengen door 

in omgang met materialen 

vorm te geven  

en tot expressie te komen

bottom of page