top of page
Werken met ik - Grensbewustzijn

De methode Ik – Grensbewustzijn kan helpen om meer zicht te krijgen op de manier waarop we met onze eigen grens en de grens van de ander omgaan. Om eigen en vreemde gevoelens van elkaar te kunnen scheiden spelen de eigen grens en de grens van een ander een belangrijke rol.

 

Gevoelens kunnen we indelen in actuele en oude gevoelens, vreemde of eigen gevoelens, aangename en onaangename gevoelens en gemengde gevoelens.

Bij deze indeling en de omgang met de verschillende gevoelens is de innerlijke ruimte en de begrenzing daarvan belangrijk.

 

Met behulp van de methode word je uitgenodigd te onderzoeken hoe je omgaat met gevoelens bij ervaringen, beelden, opdrachten, meningen en verantwoordelijkheden. We onderzoeken of de gevoelens, gedachten en overtuigingen bij deze thema’s van jou zijn of van iemand anders. Ben je er door de mening van iemand anders van overtuigd geraakt en zou je het zelf helemaal anders willen? Bijvoorbeeld de overtuiging dat je elke opdracht waaraan je bent begonnen  ook moet afmaken. Is dat jouw overtuiging of die van iemand anders? Of het idee dat je alles alleen moet kunnen. Is dat eigenlijk wel wat je wil?

 

Het kan zijn dat we als kind er onbewust van overtuigd zijn geraakt dat het nodig was om ons aan te passen en daarom onbewust onze eigen grens hebben verlegd.

Wanneer ons als kind via die weg staande hebben gehouden kan dat tot gevolg hebben dat het lastig is om tijdens volwassenheid onze eigen Ik-grens te ervaren, er bewust van te zijn.

 

Inzicht in eigen kindovertuigingen en reactiepatronen op gebeurtenissen  kunnen helpen om meer grip te krijgen op het reactiepatroon dat  we hebben ontwikkeld.

 

De methode werkt inzichtgevend en ik- versterkend bij:

 

 • relatiethema’s

 • traumaverwerking

 • opvoeding

 • ruimte innemen

 • doelen stellen

 • ervaringen een plaats geven

 • teambuilding

 • samenwerking

 • leiderschap

 • communicatie

 • burnout-preventie

 • omgang met gevoelens

Wat je voelt en denkt 

wat woorden niet kunnen zeggen 

in beeld brengen door 

in omgang met materialen 

vorm te geven  

en tot expressie te komen

bottom of page