top of page

C.V.

Opleiding / Bijscholingen

 • In 2020 - 2021 Basisjaar Tastzintuigelijke Beeldende Therapie bij Sita Geerling

 • In 2020 vijfdaagse training Haptische Vaktherapie bij Sita Geerling op Terschelling.

 • In 2016 heb ik de training Diagnostic Drawing Series (DDS) gevolgd bij Gert van Dusseldorp in Assen. De DDS is een tekentest die individueel wordt afgenomen. De test is bedoeld als meetinstrument voor gebruik in de diagnostische fase van een behandeling binnen de GGZ. Aspecten van de tekeningen die de cliënt maakt, worden op systematische en objectieve wijze beoordeeld door de therapeut. Zo vormt de DDS een hulpmiddel bij het stellen van een aan de DSM-IV gerelateerde diagnose en geeft ze handvatten voor behandeling van de cliënt. Het instrument wordt op veel plaatsen in Nederland gebruikt als een vast onderdeel van de beeldende therapie.

 • In 2015 volgde ik de  driedaagse Masterclass Ik-Grensbewustzijn in therapie, counseling en coaching en relaties bij Nick Blaser. Center for applied Boundery Studies te Eernewoude. Nick Blaser is schrijver van o.a. het boek ‘Zo ben ik en jij bent anders… Duidelijke grenzen verdiepen een relatie’.

 • In 2014 heb ik de Post HBO-opleiding Beeldende Therapie met gezinnen bij de RINO te Amsterdam gevolgd bij Madelon Smits. De methodiek Gezins-Creatieve-Therapie (GCT) is ontwikkeld door Fransje Beelen en door haar beschreven in het Theorieboek. Gezins-Creatieve-Therapie en het bijbehorende gelijknamige werkboek.

 • In 2013 volgde ik de training Werken in aandacht aan de hand van TBM - Teken Beweging Methode bij Lida Floor en Didi Overman. Lida en Didi zijn tevens de ontwikkelaars van TBM en de schrijfsters van het gelijknamige boek.

 • In 2012 heb ik de cursus Mentaliseren in Beeldende Vaktherapie gevolgd bij Marianne Verfaille in Eindhoven. Marianne is tevens de schrijfster van het gelijknamig boek Mentaliseren in Beeldende Vaktherapie.

 • In 2008 en 2009 volgde ik de Basiscursus Bach Niveau I en 2 bij Reine Lanning aan de Academie voor Natuurlijke Geneeswijzen te Meppel (locatie Gieten).

 • In 2009  KIES-begeleider in het omgangsrecht voor ouders en kinderen ten tijde van scheiding en het tot stand komen van de omgangsregeling.

 • In 2009  KIES-coach voor het individuele kind en kleine groepjes in de praktijk - KIES voor mij!

 • In 2008  KIES-coach voor het individuele jonge kind.

 • In 2008  KIES en Gescheiden Opvoeden voor ouders: Gespreksbijeenkomsten KIES gescheiden opvoeden / Cursus KIES gescheiden opvoeden / Themabijeenkomsten KIES voor samengestelde gezinnen.

 • In 2007  KIES-coach voor bijzondere kinderen in het regulier en speciaal basisonderwijs.

 • In 2006 volgde ik de cursus Toegepast Methodisch Casemanagement Zorg en Zekerheid bij Casemanagement Center (Reeuwijk) in Utrecht.

 • In 2005 heb ik de training tot KIES-coach in het regulier basisonderwijs gevolgd (KIES = Kind In Echtscheiding Situatie) bij Maaike de Kort en Nelly Snels - Expertise Centrum Kind en Scheiding.

 • 2002-2004   H.B.O. - C.H.N. (nu Stenden geheten) - Creatieve therapie Beeldend te Leeuwarden

Beroepsvereniging en Kwaliteitsregister

 

Als beroepsbeoefenaar ben ik aangesloten bij beroepsvereniging FVB en voldoe aan de registratie-eisen van het kwaliteitsregister. Ik beschik over ruime expertise en vaardigheden als therapeut, neem deel aan deskundigheidsbevordering door o.a. bijscholing, supervisie en intervisie. 

 

De FVB - Federatie Vaktherapeutische Beroepen is een overkoepelend organisatie voor uitsluitend vaktherapeuten. Sinds 2004 ben ik lid van de NVBT en FVB.

 

De SRVB – Stichting Register Vaktherapeutisch Beroepen is het kwaliteitsregister van de FVB. In dit register zijn alle vaktherapeuten opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Zij voldoen aan de kwaliteitseisen die door de beroepsgroep zijn opgesteld.

 

Ik ben aangemeld bij NIBIG als Wkkgz-therapeut, bij VEKTIS, VECOZO en SKJ

Visitatie - Voorjaar 2016 ben ik in opdracht van mijn beroepsvereniging de FVB gevisiteerd en geaccrediteerd door visitatiebureau Avar.

 

Door kleinschalig te zijn als vrijgevestigde hulpverlener ben ik in staat om snel, effectief en flexibel kind en diens ouders / verzorgers hulp te bieden en te ondersteunen. Zorg op maat, transparantie, flexibiliteit en effectiviteit heb ik daarbij hoog in het vaandel staan.

Wat je voelt en denkt 

wat woorden niet kunnen zeggen 

in beeld brengen door 

in omgang met materialen 

vorm te geven  

en tot expressie te komen

bottom of page