top of page
Past Reality Integration

Past Reality Integration is een therapievorm die ik veel toepas in mijn werk. Het is een bewustzijnsleer die je niet alleen van je klachten afhelpt, maar die je je eigen innerlijke kracht helpt herontdekken. Daardoor ga je steeds meer leven vanuit je hart, in verbinding met jezelf en je omgeving. Je leert je eigen bewegingen vanuit eigen bewustzijn te volgen, te begrijpen en te veranderen. Cognitie, gevoelens en gedrag zijn daarbij even belangrijk. Je leert hoe je jezelf van je klachten af kan helpen en je daar heb je voor de rest van je leven de nodig tools voor in handen.

Drs. Ingeborg Bosch (1960) is grondlegger van de PRI-methode. Behalve Illusies, het vervolg op De Herontdekking van het ware zelf, verscheen van Bosch De onschuldige gevangene, over opvoeden en overleven.

Wat je voelt en denkt 

wat woorden niet kunnen zeggen 

in beeld brengen door 

in omgang met materialen 

vorm te geven  

en tot expressie te komen

bottom of page