top of page

Gezins Creatieve Therapie

Gezins Creatieve Therapie (GCT) is gericht op gedragsverandering van het hele gezin in het hier en nu, waardoor de begeleiding, coaching of behandeling een veel grotere kans van slagen heeft dan wanneer de hulp gericht is op een enkele ouder of kind.

Deze methode sluit ook aan bij eenoudergezinnen met een of meer kinderen en nieuw samengestelde gezinnen.

Gezins Creatieve Therapie maakt het mogelijk om met behulp van een aanbod van beeldende activiteiten zowel ouders en kinderen, oud en jong met elkaar te laten oefenen, zodat er een nieuwe positieve manier van omgang met elkaar ontstaat.

 

Het gezin komt in beweging

In de oefensituatie, tijdens de beeldende activiteit, leer je als ouder(s) al doende naar behoefte  oudervaardigheden versterken. Denk daarbij aan  grenzen aangeven, eisen stellen, verwachtingen uitspreken, complimenteren, aanmoedigen, plannen en leiding geven.

Je leert dit uitbreiden op een manier die bij jezelf en je kinderen past.

 

Situaties waarbij Gezins Creatieve Therapie kan helpen als:

  • ouders de voorkeur geven aan, behalve praten, ook iets samen doen.

  • ouders en kinderen  aanwijzingen van hulpverleners onvoldoende kunnen omzetten in eigen handelen, gedragsverandering uit blijft ,terwijl inzicht wel aanwezig is.

  • het gaat om acceptatie van de beperking/handicap van het kind.

  • ouders pedagogische onmacht ervaren.

  • er sterke verschillen zijn in de opvoedingsstijl van de ouders.

  • observatie.

 

Wat is het doel van Gezins Creatieve Therapie? 

Het als gezin fijner hebben met elkaar.

 

Naderhand beschik je als ouder  over meer opvoedingsvaardigheden en voel je je beter in staat  op eigen kracht en op je eigen manier je kinderen groot te brengen. Daarbij heb je meer zicht op het organiseren van ondersteuning binnen je eigen netwerk, wanneer daaraan behoefte is.

Als ouder beschik je over aandachtspunten uit de begeleiding, coaching of behandeling die meegenomen kunnen worden in de thuissituatie; met of zonder hulpverlening.

Wat je voelt en denkt 

wat woorden niet kunnen zeggen 

in beeld brengen door 

in omgang met materialen 

vorm te geven  

en tot expressie te komen

bottom of page